Ürünlerimiz

hims hospital information management system
  • Anasayfa
  • /
  • hims hospital information management system
hims hospital information management system

Klinik modülü

Klinik modülü; kurumda görevli doktorların hastaları ile olan muayene işlemleri, yatış, tetkik birimleri işlemleri, rapor, reçete ve uzmanlık dalına yönelik operasyonlarını düzenleyen, izlenebilir ve yönetilebilir getiren modüldür.

Modül kurumda görevli doktorların klinik modülü için tasarlanmış şifreleri ile açılır. Bu sayede doktor un uzamanlık dalına ve çalışma parametrelerine bağlı olarak menüler ve düğmeler kullanımına açılır. Çocuk, Kadın Doğum, Diş, Fizik tedavi, Cerrahi gibi.

Doktorun Hasta durum kodlarına göre hasta listesi ekrana bölümlenmiş olarak getirilir. Konsültasyon İstenen, Randevulu Hastalar, Kayıt yaptırmış ve Kuruma gelmiş hastalar, Muayene veya İşlem için Aktif edilmiş hastalar, Yatan Hastalar gibi.

Doktor bir iş akış şemasına göre bekleyen hastalarını işleme alır ve işlemdeki hastası için gerekli bölüm düğmeleri yardımı ile bilgi giriş ve düzenleme işlemlerini yapar. Muayene esanasında parametrik olarak izlenmesi gereken adımlar ekrandan doktoru yönlendirmektedir.  (Anamnez Girişi, Tanı Girişi,Reçete ve Rapor gibi.) 

Bu adımlardan zorunlu tutulmuş adımlar tamamlanmadan muayene tamamlanamaz. Opsiyonel ve Zorunlu alanların tanımları ayarlar ve parametreler bölümünden doktor bazında gerçekleştirilebilir.

İşleme alınan hasta muayene işlemleri esnasında anamnez bilgileri sık kullanılanlar yardımı ile kolay ve hızlıca girilebilir. Tanıları uluslararası standartlara göre ICD-10 sistemine göre hazırlanmış, favori grupları, sık kullandıkları sistemleri ile hızlı veri girişi sağlanmıştır. Hastaya ait laboratuvar, radyoloji tetkikleri isteyebilir ve bu testlerin sonuçlarını da aynı bölümden izleyebilir. 

Devlet kurumları için elektronik imzalı Elektronik reçete sistemlerine entegre bir yapıda çalışmakta olan reçete modülü yardımı ile hastaya vereceği reçeteleri elektronik olarak hazirlayabilir ve onaylayabilir. elektronik imza yerine doktor
reçete şifresi kullanılan yerlerde sistem doktorun reçete şifresi ile de elektronik reçete hazırlayabilir. 

Modül üzerinde Laboratuvar ve Radyoloji sonuçları izlenebilmesine imkan tanımak üzere tetkik birimi sonuçları izleme bölümleri bulunmaktadır. 

Doktorun uzamanlık dalına göre açılan modül de doktorun diş alanında uzmanlığı varsa Diş işlemlerine buradaki menülerden ulaşabilir. Hastanın diş işlemleri ile ilgili tüm operasyonları buradan yürütebilir. (Diagnoz, ,tedavi planı, randevu planı v.b.)

Göz,Çocuk,Kadın doğum, Fizik tedavi gibi uzmanlıklar için ayrıca işlem yapabilme menüleri ile sistem hizmet verebilir. Hastanın geçmiş muayeneleri ile tarihsel sağlık verilerine kolayca ulaşılabilir.

Hastanın kurum içindeki geçmiş muayeneleri ekranında diğer uzamanlık dalları ve doktorlara geliş kayıtları kurum izin vermiyor ise izlenemez. İzlenmek istenilen muayene kaydı için muayene işlemini gerçekleştiren doktora dijital istek talebi gönderilir. Talep onaylanır ise muayene kaydı incelenebilir.

Doktor yatan hasta servislerinde görevli veya Cerrahi alanında uzmanlık yapıyor ise. Yatan hastalarım bölümünden yatırdığı ve takip ettiği hastalarını görebilir. Bu hastalara ait Epikriz Tedavi planı gibi operasyonel işlemlerini de klinik modülünden yürütebilir.

Doktor geçmiş hastalarını kriterler yardımı ile arayıp kolayca bulabileceği hasta arama sekmesi ile çalışma ekranını bölmeden geçmiş hasta bilgilerine kolayca ulaşabilmektedir.


Modül içersininde doktorun istatistiki bilgilerini alabileceği istastik bölümü, Kendisine gelen veya talep ettiği muayene izleme yetki talep yönetimi, Dijital arşiv birimi ile entegrasyon bölümü, Radyoloji Sonucu çıkan hasta bildirimleri, Kritik Panik değerlerde laboratuvar sonucu çıkan hasta bildirimleri ve modülün çalışma ayarlarını yürütebileceği ayarlar bölümleri vardır.

Download & Open

Download & open PDF format