Ürünlerimiz

hims hospital information management system
  • Anasayfa
  • /
  • hims hospital information management system
hims hospital information management system

Ayarlar - Parametreler Modülü

NBYS© hastane bilgi yönetim sistemi ayarlar modülü sistemin çalışması için gerekli tüm parametre ve değişkenlerin tanımlandığı  ve düzenlenebildiği modüldür. 
Bu modül üzerindeki parametre ve değerler sistemin tamamının çalışmasını düzenler.
Bu modül üzerinde Kullanıcı Yetkilendirme, Çoklu Dil desteği Tanımlamaları, Genel Tanımlamalar, Kurum İşlemleri, Randevu İşlemleri, Doktor İşlemleri ve günlük İşlemleri olmak üzere gruplandırılmış tanımlamalar menüleri bulunmaktadır.
Yetki işlemleri bölümü Kullanıcıların çeşitli seviyelerde yetkilendirilmesini sağlamak amacı ile oluşturulmuştur.
Bir kullanıcıya Rol Bazında , Modül bazında, Menu bazında, Özel yetki bazında tanımlamalar yapılabilir.

Kullanıcı Tanımlama Menüsü

Her bir kullanıcının Aktiflik durumu, iletişim bilgileri, Rol tanımları, Grup tanımları şifreleri ve profil resimleri gibi bilgilerin tanımlaması yapılabilmektedir. Rol tanımı seçilen kullanıcıya tanımlanmış rol ile ilgili tüm yetkiler hızlıca verilmiş olur.

Kullanıcı Grupları menüsü
Kullanıcılara ait grup tanımlamalarının yapıldığı bölümdür. Bir mesaj veya duyuruyu herhangi bir gruba gönderilme işleminin kolayca yapılmasını istatistiki raporların grup bazında alınabilmesini sağlar


Kullanıcı Görev yetkisi
Yetki seviyeleri tanımlanarak. Bu yetki seviyesine sahil olan kullanıcıların belirlendiği bölümdür. sistem yazılımın bazı bölümlerini  bu yetki seviyesine sahip kullanıcılar için açar veya kapatır. Bilgilendirme mesajları bu yetki seviyelerine sahip olan kullanıcılara iletilebilir.
Kullanıcıların tek tek Rol bazında, Modül bazında, Modül içerisindeki menü bazında , Bölüm Bazında veya özel yetkiler ile detaylı yetkilerinin belirlendiği bölümdür. Tüm sistem kullanıcı yetki seviyelerine göre çalışmaktadır.

Rol Tanımlama Menüsü
Kullanıcıya verilecek yetkilerin Rol paketi halinde ön tanımlı oluşturulması ve daha sonra Rol tabanlı yetkilendirme kullanılmasını sağlayan bölümdür.

Parametreler menüsü
Bu ekran sayesinde programın çalışabildiği tüm diller listelenerek bu dillere ait programda kullanılan değerlerin seçili dil karşılıklarının çevirisinin yapılabildiği bölümdür.

Herhangi bir ekranda birden çok yerde geçen bir kelime çeviri yapıldığı hızlı bir şekilde tüm dillerin çevirisi aynı anda yapılabilmektedir.
bir değerin çevirisi bir kez yapıldığı anda tüm modüllerde ve tüm ekranlarda aynı çeviri tamamlanmış olur.

Genel Tanımlar Hastane Tanımlama
Çalışılan hastanenin İletişim bilgileri, entegrasyonlar için kullandığı Kullanıcı ve şifreleri, Ruhsat ve sorumlu personel bilgileri bu tanımlama ekranı ile belirlenmektedir.
Parametre Tanımları
Sistemin tümü parametrik bir şekilde çalışmak üzere tanımlanmış ve tasarlanmıştır. Sistem çalışma esnasında bu ekranda yer alan çeşitli parametrelerin değerlerine göre çalışma yapısını anlık olarak değiştirebilir. Parametre değerleri ve Parametreler IT personeli tarafından düzenlenebilir.

Telefon Rehberi
Kurum içindeki personel ve gerekli kişi ve adreslerin telefonları bu ekrandan tanımlanabilir ve düzenlenebilir. Kullanıcılar buradaki telefon rehberine kendi sayfalarından erişim sağlarlar

Bölüm Tanımı
Kurum içinde kullanılan Poliklinik ve yatan hasta servis tanımlamaları ve çalışma parametrelerinin tanımlandığı bölümdür. Bölümlere ait kapasite bilgileri, sabit standart süreler ve doktor tanımlamları, uzmanlık kodları, kullanacakları depo seçimleri, Kod tanımlamaları bu bölümden ayarlanabilir.

Depo Tanımları
NBYS© Hastane bilgi yönetim sistemi çok gelişmiş bir stok yönetim sistemine sahiptir. Ana depo, alt depolar halinde çalışabildiği gibi, Birden çok bölüm bir tek depodan stok işlemi yapabilmektedir. Bu tanımlamaların yapıldığı bölümdür.

Fiyat Tanımları
Sistemde kullanılan tüm işlem ve tetkik tanımlamalarına ait fiyatlandırma bu bölümden yapılmaktadır. Sistem kurum tanımlamalarından belirlenmiş işlem fiyatlarını bu ekrandan alarak hastalara uygular.
Tedavi, Tetkik, İşlem Tanımlamaları
Kurum içinde kullanılan ve yapılan tüm işlemlerinin tanımlamasının yapıldığı bölümdür. Katsayıları, Kodlama Sistemi, Cihaz Grup numaraları Barkod ve tip bilgileri gibi bir çok tanımlama bu ekrandan sağlanmaktadır. Bir işlemin hasta kartına atıldığı zaman sistemin davranışı işlem bazında buradaki tanımlamalara göre davranmaktadır.


Dış Laboratuvar Test Eşleştirme
Dış laboratuvarda çalışılan testlerin dış laboratuvar entegrasyonundaki karşılıklarını ve içeriklerini eşleştirmek amaçlı tanımlamaların yapılmasını sağlar. Birden çok şubesi bulunan hastaneler şubeler arası laboratuvar çalışma işlemlerini online bu eşleştirmeler sayesinde tek tuşla yapabilmektedir.

Uzmanlığa Göre Muayene işlem adımları
Poliklinik modülünde bir uzmanlık dalında hangi adımların zorunlu veya tercihli olarak görüntüleneceğinin belirlendiği ekrandır. Buradaki adımlara göre doktorlar muayene işlem adımlarını tamamlarlar

Kasa işlemleri
Hasta faturalarının birden çok kullanıcı tarafından kesilmesine imkan tanıyan sistem. Belge Seri numaralarının tanımlanmasında veya İptal edilen belge numaralarında tekrar düzenlenmesinde bu ekranlardan yararlanılır. Kesilmiş olan kurum ve hasta faturaları bu ekrandan seri ve belge numaraları düzenlenebilir.

Kısıtlamalı tetkikler
Bu ekrandan gün bazında adet bazında hasta türüne göre sistemin kendi kendini denetlemesi ve hatalı işlem atılmasını engelleyen tanımlamaların yapıldığı bölümdür.

 

Mail işlemleri Mail Tanımlamaları

Sistemin gerekli gördüğü bölümlerde gerekli gördüğü işlem adımlarında otomatik olarak email gönderebilmesi için SMTP mail bilgilerinin sisteme tanıtıldığı bölümdür.

Mail Şablon tanımı

Şube bazında Tür şeklinde HTML mail şablonları tanımlayarak sistemin otomatik bu şablonlar ile email göndermesinin sağlandığı bölümdür.
Sistemin gönderdiği emailler tip alanına göre buradaki Şablonlar kullanılarak gönderilir.

Mail Alıcıları

Sistemin belirli zamanlarda otomatik göndereceği istatistiki bilgi maillerini alacak olan kullanıcıların seçildiği ve tanımlandığı bölümdür. Buradaki belirlenen kullanıcılara sistem belirli zamanlarda özet istatistiki veri emailleri gönderir

Kurum İşlemleri Kurum Grupları
Kuruma göre parametrik davranılacak adımlarda Kurum grubu tanımlanarak hizli kolay tanımlama istatistiki bilgi ve veri işlemenin yapılmasını sağlanan bölümdür.

Kurum Tanımı
Hastaların tabi olduğu kurumların tiplerinin ve tanımlamalarının yapıldığı bölümdür. HAstalara uygulanan işlemler hastanın bağlı olduğu kurum ve kurum grubuna göre ayarlı parametrelere göre fiyatlandırılır.

Randevu İşlemleri Şablon Tanımı
Doktorların hastane içi veya internet üzerinden verilen randevularında günlere göre saat dilimlerinin şablon olarak tanımlandığı bölümdür. Bu şablonlar daki saatlere ve zaman dilimlerine göre randevular verilebilir.

Özel Şablon Tanımları
Belirli tarihler arasında standart şablondan farklı olarak doktora atanabilen şablonlar için oluşturulmuş bölümdür.

Standart Gün şablonları
Doktorların haftanın günlerine göre çalışacakları şablon seçimini sağlayan ekrandır. Farklı günlerde  doktorlar farklı şablonlar ile çalışabildikleri gibi. Belirli tarihler arasında özel şablonlar ile de çalışabilmektedirler.

Doktor İşlemlerinde Doktor Grup tanımı 
Bu ekranda doktorları gruplamak için gerekli tanımların yapıldığı bölümdür
Doktor tanımlama
Kurum içinde hizmet veren doktorların hemşire ve teknisyenlerin tanımlandığı ve çalışma grup kod ve şifrelerinin tanımlanabildiği ekrandır.
Kurum içinde hizmet veren personelin çalışma parametreleri bu bölümdeki tanımlamalar ile sağlanır.

Doktor mesai kapatma onay listesi
Belirli tarihler arasında izin isteyen ve randevu verilmesini istemeyen doktorların isteklerinin onaylanabildiği ve yönetilebildiği bölümdür. Onaysız istekler randevu modülünden Randevu verilmesini engellemez Onaylanmış istekler sayesinde onaylanmış tarihler arasında doktorun randevu şablonu işleme kapatılır.

 

Branş ve Doktora özel muayene paket tanımı 

Doktora ait açılan geliş kayıtlarında otomatik olarak hasta kartına eklenecek işlemin belirlendiği bölümdür

Doktor Maaş Tanımı
Bu bölüm doktorların Hakediş işlemlerinde Sabit maaşlarının hesaplanabilmesi ve tanımlanabilmesini sağlar.

Günlük işlemleri
Sistem üzerinde gerçekleşen İşlem günlüklerinin Kullanıcı, İşlem, Açıklama ve Tarih bazında izlenebilmesi ve analiz edilebilmesini sağlar. Sistem belirli işlemler için günlük zaman damgası ile günlük kaydını otomatik olarak tutmaktadır.

Download & Open

Download & open PDF format