Ürünlerimiz

hims hospital information management system
  • Anasayfa
  • /
  • hims hospital information management system
hims hospital information management system

Doktor Gelir / Hakediş Modülü

Hakediş modülünün temel amacı; Kurum içinde görev alan doktorların yapılan işlemlerden tetkiklerden uygulamalardan ön tanımlı olarak parametize edilmiş oranlar bazında gelir elde etmesini ve bu gelirin doktorlar ile yapılan iş sözleşmesine uygun olarak tahakkuk ettirilmesini sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.

Modül Tanımlama, Hesaplama ve Görüntüleme olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır.

Doktor Parametreleri Ekranı
Doktor parametreleri ekranında doktor a göre Hesaplamaya Dahil edilecek işlemler, Hesaplama dışı birakılacak işlemler, Maliyet olarak hesaplamadan düşülecek işlemler, Ek10C adı altında işlem gören uygulamalardan verilecek Oran veya sabit tutarların tanımlandığı ekrandır.

Bu ekranda ki tanımlamalar tüm işlemlerin kodlarına göre yapılmaktadır. Sistemde her işlemin tetkikin veya uygulamanın Kod 1 adı altında takip edildiği bir grup numarası bulunmaktadır.
Doktor Seçim kutusundan seçilen doktora ait kayıtlı tanımlamalar otomatik olarak listelenir.

Ciro Dahil Tanımlar listesinden doktor numarası hangi işlem kod1 e tanımlandığı.
Istek / Kaynak mı olarak değerlendirileceği Hasta tipi olarak Ayaktan ,Yatan veya Hepsi için şeklinde tür tanımı, Kurum ve Hasta paylarından ne oranda verileceği veya Sabit  bir tutar mı verileceği tanımlanabilmektedir.

Bu tanımlamanın bir kopyası da Ciro Hariç sekmesinden yapılabilir. Örnek olarak 100 Kod1 ine sahip bir uygulamadan
Hasta pay tutarından %50 doktora hakediş verilecek tanımlaması yapılmış olsun. Bu durumda Ciro Dahil listesinde
100 Kod1 e sahip Hasta pay oran olarak %50 tanımlanmış bir kayıt görülür. Ancak 100 Kod1 ine sahip fakat Kod2 si 520020 olan bir işlem için hakediş verilmeyecek olsa idi. ciro Hariç tanımlara Kod1 i 100 ve kod2 si 520020 olan işlem tanımlanacaktı. Bu sayede sistem Kod2 si 520020 olan lar hariç tüm Kod1 i 100 olan işlemlere belirlenen oranlarda hakediş verecektir
Ciro Hariç tanımlamalarda sistem Kurum Grubuna göre davranabilecek şekilde esnek tasarlanmıştır.
Maliyetler Listesinde Doktora verilecek Hakedişlerden kurumun maliyet olarak düşülmesini istediği tanımlamalar işlemlerin Kodlama sistemine göre yapılabilir. 
Ödeme aralığı listesi. Doktorun hesaplanan alacağının rakamsal olarak gireceği aralık değerine göre ödenecek pay oranları şeklinde Ödeme tutarının hesaplanmasını sağlayan ayarlamalar tablosudur.
Sıfır ile 60 bin aralığında şu kadar pay 60 bin ile 100 bin aralığında şu kadar pay şeklinde ödeme aralığı belirlenebilir.
ek10 C Ödemeleri Doktor Hakediş ine yansıyan Ek10C tipindeki özel işlemlerin hangi oranlarda verileceği veya sabit tutar ile verileceğinin belirlenebildiği bölümdür.

Hakediş Hesaplama
Bu bölüm doktor parametre tanımlamalarında doktorun alacağı hakediş ödeme kriterlerine göre seçili Ay için doktorun kazancının hesaplandığı bölümdür. 
Hesaplama ekranı Doktor ve çalışma Ay seçimine göre çalışır. Seçilen ay ve seçilen doktor için doktorun hangi hastalardan hangi işlem ve uygulamalardan ne kadar hakkettiği hesaplanır. Hesaplanan tutar üzerinden ne hangi maliyetlerin düşüldüğü. Hangi kurum veya kurum gruplarından işlem veya işlem gruplarından kazanç sağladığı detaylı ve toplamlı olarak gösterilir.

Doktorun Alacağı brüt tutar, net tutar ve maliyetler toplam olarak hesap edilir.  Hesaplama işlemi sonrası Onaylanan  hakediş ARŞİV İŞLEMLERİ menüsü altında ki bölümden ARŞİV e kaydedilerek üzerinde değişiklik yapılmayacak hale getirilir.
Bu sayede doktor ödemeleri ve kayıtları detaylı olarak saklanmış olur. Arşivlenmiş hakediş kaydına istenirse Kesinti tutarı girilerek yapılacak olan ödemeden düşülebilir.
Hesaplama ekranı Tahsilat üzerinden çalışabildiği gibi, Kurum parametrelerine göre Ciro üzerinden de çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Görüntüleme İşlemleri

Doktorların kendi hakedişlerini hesaplandıktan ve arşive kesin kayıtları oluşturulduktan sonra görüntüleyebilmeleri için tasarlanmıştır. seçili doktor ve seçili AY için kesinleştirilmiş hakediş ödeme bilgileri, detayları, hasta bilgileri bu ekrandan izlenebilir. Bu ekran doktor modülünden doktor yetkisi ile çağırıldığında sadece kendi doktorunu görüntüler, Hakediş yönetici hakkına sahip kullanıcılar tüm doktorları izleme yetkisine sahiptir.