Ürünlerimiz

hims hospital information management system
  • Anasayfa
  • /
  • hims hospital information management system
hims hospital information management system

Eczane - Stok Yönetimi

Sistem;  stok yönetimini FIFO, Miyad, Çoklu Depo, Seviye tanımlama ve ilaç malzemenin adım adım izlenebilirliğini sağlanması ve takip edilebilmesi üzerine kurgulanmıştır.
Modül üzerinde Tanımlamalar, Operasyonlar ve Rapor İstatistik olmak üzere 3 ana bölüm bulunmaktadır.

Tanımlama bölümünde  ürün stok durumları ekranı ile Ana deponun ve alt depoların stok durumları anlık olarak izlenebilir.

Bir ilaç veya malzemenin stok sistemine girişinden son kullanılan hastaya kadar takibini dijital olarak yapılabilmesini sağlar

Bu işlemi hem Ana deponuz hem de alt depolarınız için aynı ekrandan kullanabilirsiniz. Ana depo ve servis depolarının extrelerini bu ekrandan kolayca elde edebilirsiniz.

Stok Birimleri Tanımlama , Stok Kodlama Sistemi, Fiş Tanımlama gibi sabit tanımlamaları yapabileceğiniz ekranlar bulunur. Bu tanımlamalar üzerinden sistem parametrik olarak çalışır.

Fiş Kullanım İzinleri ekranında hangi Deponun hangi tip fişleri kullanabileceğinin tanımlandığı ekrandır. bu tanımlamalar sayesinde raporlama işlemi esnek ve kolay çalışabilir olmaktadır. Fiş tiplerine göre istatistik ve raporlamalar yapılabilmektedir.

Stok kart tanımlamaları bölümünde. Sistem içinde kullanılan ilaç ve malzeme tanımlamaları yapılabilmektedir. Yapılan  tanımlamaların hastane içinde kullanılan kartlar ile olan eşleştirmeleri, Gruplandırılması, Üretici Bayi tanımları Barkod  bilgileri düzenlenebilmektedir.   


Satınalma Modülü ile Entegre çalışır

Grup Hastaneleri ve birden çok şube yapısına sahip kurumlarda stok kartları merkezi satınalma birimi tarafından oluşturulup. Merkezi satınalma sistemi üzerinden devralınır. Bu sayede Grup içindeki tüm hastane veya merkezler tek stok kartı üzerinden çalışabilirler. Merkezi Satınalma modülü kullanılan kurumlarda ihale sonucunda satına lınan işlemler Eczane ve Stok modülüne otomatik alış emirleri ile aktarılabilmektedir.

Grup hastaneleri nin satınalma işlemlerini internet üzerinden tüm grubun toplu olarak alabilmeleri için geliştirilmiş satınalma modülü, Stok kartlarının stok birimlerinin etken tanımlamalarının yapılabilmesini sağlar. Bu sayede kurumun tüm ihtiyaçları toplam olarak tedarik edilip maliyet avantajı sağlanabilir. Süre tanımlı ihale açabilme, Alıcı firmalara ototmatik ihale bildirimlerinin yapılması, Kıyas cetveli, 1 nci onay yetkilisi, 2 nci onay yetkilisi gibi adımlar ile kazanan firmaların belirlenmesi ve kazanan firmalara fiyat miktar cetvellerinin bildirilmesi gibi bir çok adım sayesinde alım aşamasında ki tüm adımlarının kontrol altına alınabilir.

 

Operasyonlar Menüsü

Bu menü altında Fatura kabul işlemleri menüsü ile Kuruma alımı yapılan stoğa kabul edilecek ilaç ve malzemelerin girişi yapılmaktadır. Servis, firma ,fiş tipi, tarih bazında filtreleme yapılarak kayıtlar listelenebilmekte ve düzenlenebilmektedir.
Bu ekrandan Yeni bir servis çıkış fişi, Fire zayiat fişi, Fatura kabul fişi oluşturulabilir veya düzenleme yapılabilir.

Kayıt kabul işlemi sırasında Stoğa giriş yapılan ilaç veya malzeme Miyad bilgileri, Fifo sıralaması birim ve fiyatlandırılması yapılmakta ve Aynı zamanda alış faturalarının muhasebe ve stok ilişkisi oluşturulmaktadır. 

 

Sayım Giriş İşlemleri Menüsü

Bu ekran ile stok sisteminin düzenli olarak sayımlarının dijital ortama girilmesi, Açılış stok bilgisinin oluşturulması, Sayım Fazlası veya Sayım Noksanı düzeltmelerinin yapılabilmesini sağlar.

NBYS© Hastane Bilgi Yönetim Sistemi stok sistemi Eksi stok takibine izin vermeyecek şekilde kurgulanmış olup. Veritabanı bazında tutarlılık ve bütünlük kontrollerine sahiptir.

 

Servis İstem Görüntüleme Menüsü

Bu ekranda Yatan Hastalar için veya Alt Depolar için Yapılan istemler dijital olarak listelenmekte ve onaylanarak servisin stoğuna veya Hastanın Kartına şarj edilebilmektedir.

Yatan Hasta Servis Modülü ile Entegre Çalışır
Yatan Hasta Servis modülü üzerinden Stok Yönetimi bölümünde Servisin kendisine ait depo stok durumu ve yatmakta olan hastalarına ait istemleri yapabileceği bölüm bulunmaktadır.

Bu Bölümden Servisin kendi stoğu için veya Hasta için Ana Depodan İlaç veya Malzeme İsteminde bulunabilir. 
İstem yapılırken hem servis stoğu hem ana stok durumu anlık olarak görüntülenebilmektedir.
Yapılan bu istem Eczane modülünde İstem listesinde görüntülenmekte. ve Stok durumuna göre tam veya eksik olarak onaylanarak Servis Stoğuna veya Hasta Kartına Şarj Edilebilmektedir.

 

Servis İade İşlemleri Menüsü

Serviste kullanılmayan Hatalı olarak istenen Onaylanan veya Miyad sorunu nedeni ile geri verilmesi istenen İlaç ve Malzemelerin Dijital olarak Ana depoya kabul edildiği bölümdür.

İade ile gelen malzemelerin Fiyat, Maliyet, Fifo ve Miyad bilgileri tutarlı ve birleşik stok yönetim yapısı sayesinde kırılmadan ana depoya kabulu sağlanabilmektedir.

 

Rapor ve İstatistik Bölümü

Miyad Raporu Ekranından belirlenen gün den daha az miyad süresi kalan ilaç ve malzemeler hem ana depo için hem alt depolar için kolayca izlenebilmektedir. izlenen ilaç ve malzemelerin. Hangi hareket satırları ile depoya girdikleri detayına da aynı ekrandan inilebilmekte bu sayede sistemiz izlenebilirlik yapısının ne kadar yüksek olduğu görülmektedir.

Kritik seviye raporu ile Kritik seviye altındaki ilaç ve malzemeler listelenebilmektedir.
Tarihsel hareket raporu ise Seçili tarih aralığındaki Ana ve Alt depoların stok durumlarını görebilmenizi Ortalama, Son, En düşük ve  En yüksek alış fiyatları ile Geçmiş tarihlerdeki stok durumunuzu sonradan alabilmenizi sağlar. Kullanıcılara bu rapor belirli dönem sonlarındaki rakamsal verileri sağlayarak dönemsel istatistiki bilgi sunmaktadır.

NBYS© Stok sisteminin izlenebilir ilaç malzeme takibi, tutarlılık ve bütünlük kontrolllü stok miktar kontrolü sayesinde stok yönetimini hızlı kolay ve verimli yapabilmenizi sağlar.