Ürünlerimiz

hims hospital information management system
  • Anasayfa
  • /
  • hims hospital information management system
hims hospital information management system

Yatan Hasta Servis Modülü

Sağlık Kurumu içinde yatarak tedavi gören hastaların ve Yatan Hasta Servislerinde yürütülen işlemlerin yapılabilmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kullanıcı bazlı şifre girişi ardından Servis bazlı şifreli giriş ile servisler arası işlemlerin birbirinden ayrılması sağlanmıştır. çalışılan servis seçimi ile girişin yanı sıra Epikriz operatörleri için ayrılmış bir giriş bölümü ile sınırlı yetkili  kullanımıda sunmaktadır.

 

Hasta Servis İşlemleri, Hasta Sorgulama, Epikriz, Stok İşlmeleri, Oda İşlemleri, Arşivdeki Hasta İşlemleri ve Ameliyat İşlemleri gibi ihtiyaç duyulan tüm operasyonlara yetki bazında erişebilmek üzere tasarlanmıştır.

Kulanıcıları Taburcu, Yatan, Sevk ve Onay Bekleyen anlık istatistiki sayılar ile bilgilendirir.

Yatan Hasta Servis  İşlemleri

Yatış işlemi kabul edilen hasta listesi üzerinden tüm alanlarda arama yapılarak bulunan hastaya detay işlemleri, Taburcu işlemi, Laboratuvar barkod işlemleri aynı ekran üzerinden uygulanabilir.

İşleme alınan hasta üzerinde uygulanmış işlemlere, Düzenleme ve ekleme yapılabilir. Günlük İzlem girişi ile hemşire kayıtları hasta kartına aktarılabilir.

Hasta üzerinde istem yapılabilir veya servis deposunda bulunan malzeme ve ilaçlardan hasta kartına şarj işlemi gerçekleştirilebilir.

Yatan Hasta servis modülü Akıllı Sık Kullanılan sistemi sayesinde Hasta kartına atılan bir ilaç bir işlem veya malzemeyi servis bazında sık kullanılan listelerine otomatik olarak ekleyerek kullanıcı dostu arayüzünü işlevsel hale getirmektedir.

Hastanın doktor tarafından oluşturulmuş order ları dijital olarak Tedavi Planı sekmesinde izlenebilmekte ve order ların uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir.

Servis Sevk Geçmişi ile servisler arası transfer işlemi, Ameliyata alınan veya ameliyathane den çıkan hastaların transfer işlemleri kolayca yapılabilmektedir.

Hasta Başı ilaç istemleri eczane ye yapılabilmekte ve onay durumları izlenebilmektedir.

Epikriz modülünde yatan hastalara ait epikriz raporları, Ameliyat notları gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlar. Bu işlemler için ön tanımlı şablonlar kullanılabilir.

Stok İşlemleri
Servisin alt depo olarak stoktaki ilaç ve malzemelerini takip edebilmesi, İstem İade işlemlerini yapabilmesi için tasarlanmıştır. Stok kayıtlarını Yalnızca stok miktarı içerenler, Bu güne kadar kullanılmışlar gibi akıllı filtreler ile kolay izlenir hale getirmektedir. Stoktaki bir ilaç veya malzemenin hangi hastalara kullanıldığı, Hangi hareket kayıtları ile  Depo stok miktarının oluştuğuna kadar detay elde edilebilmektedir.

İstem İşlemleri sayesinde Servis Stoğuna ait Toplu ilaç malzeme istemi, Hasta başına ilaç ve malzeme istemi yapılabilmekte ve eczane onay ve transfer durumu görülebilmektedir.
Servis Stoğu üzerinde yapılan tüm işlemler NBYS hastane bilgi yönetim sisteminin stok kontrol sistemi ile miyad,Fifo gibi akış kurallarına göre davranmaktadır.
Oda doluluk durumları ile Serisin yatak sayıları, Yatak doluluk durumları verilerine şematik olarak ulaşılabilir ve izlenebilir. İşlem yapılmak istenen hasta bu şema dan kullanıma alınabilir.
Arşiv deki hastalar bölümü ile daha önceden serviste tedavi görmüş ve taburcu olmuş hasta kayıtlarına ulaşılması, servise ait istatistiki bilgi ve raporların alınabilmesini sağlar, 
Ameliyattaki hastalar bölümü ise Ameliyathane işlemleri için gerekli Planlama, Operasyon, Ameliyata katılan personel bilgileri, Ameliyathane randevu isteği ve İsteklerin görüntülenmesi gibi ameliyatlar ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesini sağlamaktadır.