Çözümlerimiz

musteri memnuniyet olcum sistemleri
  • Anasayfa
  • /
  • musteri memnuniyet olcum sistemleri
musteri memnuniyet olcum sistemleri

Müşteri  Memnuniyeti Geliştirme ve Kalıcı Hale Getirme

Genel Amaç:

Hastalar ile olan ilişkileri geliştirerek, hastaların tutum ve davranışlarını doğru anlamakla birlikte, istek ve ihtiyaçlarına da tam olarak cevap verebilmek, hastaların coşkusunun ve bağlılığının sürekli kılınması.

Temel Faydalar:

Hastanelerin temel hedefi hasta bulmak ve hastaya verilen hizmete bağlı olarak sürekliliğini sağlamak ve geliştirmektir .

Hastaları daha iyi analiz ederek onlara daha efektif ve ölçülebilir , yüksek kaliteli hizmetler sunabilmek.

Hastaların  sadakatini sağlayarak hizmet ve  gelir kalemlerini yükseltebilmek.

Yeni ve Sürekli Hasta Portföyü Oluşturabilmek.

Hastanenizin  uzun dönemli hedeflerini gerçekleştirebilmek.

 Hasta Odaklı Düşünce Oluşturabilmek ve Davranış Sergileyebilmek.

Hasta ve Hasta Yakınına yönelik düşünce geliştirebilmek ve empati kurmak.

Hasta ve Hasta Yakını davranışlarını gözlemleyerek , doğru analiz ederek ölçebilmek.

Hasta memnuniyetini ve Hastane performansını birlikte sağlayabilecek birlikte kazan sistemi kurgulayabilmek.

Hasta şikayetlerini etkin bir işleyiş yöntemi ile ele alıp çatışma pozisyonları karşısında başa çıkabilecek seviyeye getirmek.

Hasta  Ve Hasta Yakını Psikolojisi 

Hasta davranışlarını anlamak. Hastaların istek ve ihtiyaçlarını daha iyi analiz edip, gözlemleyerek anlayabilmek. Hastalar ve hasta yakınları ile empati kurmayı öğrenerek ,şikayet ,öneri, itiraz sistemini etkin bir şekilde çalıştırabilmek. Hastanın  tutum ve davranışlarını hangi yöntemler ile değiştirebileceği  ve kanalize edilebileceği  öğrenilmelidir.

Müşteri  Sevgisi ve Sadakatinin Sağlanması

Hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin üzerine çıkarak  , olumlu davranışları gözlemlemek

Fiziki gerçekleşme zamanlarının önem ve zamanlamasını doğru anlayıp belirleyebilmelidir.

Aktif olarak dinleme, anlama, empati ve vücut dilinin sürekli ve doğru olarak etkin kullanımı konusunda personellerin geliştirilmelerinin sağlanması gereklidir.

Hastaların tutum ve davranışlarının nedenlerinin sebep-sonuç ilişkisi içerisinde sorgulanacağı ve analiz edileceği bir sistem oluşturulmalıdır.

Hasta ve Hasta Yakını sadakatinin sağlanarak gelir sağlamada verimli ve sürekli bir akış elde edilmelidir.

Hasta  İlişkiler Yönetimi

Hastalar ile  etkili ve kalıcı  iletişimin  sağlanması ve korunması , hasta sadakatinin sağlanması için gerekli bilgi ve becerileri tüm personele kazandıracak çalışmalar yapılmalıdır.

Yeni Hasta bulma ve izleme teknikleri geliştirilmeli, personel yeni hasta bulma yöntemleri hakkında sürekli bir eğitim sisteminin içinde tutulmalı ve bulunmalıdır.

Hasta ilişkilerinde gerçek zamanlı deneyimler ile yeni personelin sisteme uygulamalı olarak dahil edilmesi gerekmektedir.

CRM Teknik ve yöntemlerini anlamalı ve etkin olarak kullanabilmelidir.

Başarılı ve efektif olarak işleyen bir hasta ilişkileri stratejisi geliştirme konusunda bir master, plan, kurum tarafından hazırlanmalı ve uygulamaya konmalıdır.

Müşteri  ve Müşteri  Odaklı Hizmet Verme  Teknikleri

Hasta davranışlarına uygun tepki davranışları geliştirilmeli ve  davranışların,  tiyatral eğitimleri sürekli olarak verilmelidir.

Hasta ilişkilerinde etkinliği ve güveni sağlamanın  prensip ve metodları öğretilmelidir.

Hasta istek ve ihtiyaçlarını doğru anlamanın yollarını ve ehemmiyetinin öğretilmesidir.

Bir hizmeti  (ÖÜF) özellik – üstünlük - fayda üçlüsü ,  içinde sunabilecek şekilde eğitmelidir.

Hastaların endişelerini - itirazlarını ve önerilerini anlamak için yöntemler geliştirilmelidir.

Hasta ve Hasta yakını karşılama – Kayıt kabul süreçleri ile hastanın hizmet sonrası takibi süreçlerinin planlanarak hasta ile ilgilenme süre ve süreçlerinin önceden belirlenmesi gereklidir.

Hizmet Sonrası  Müşteri   Memnuniyeti

Hizmet sonrası hasta memnuniyetinin önemini anlamış olmalıdırlar.

Hasta memnuniyetini sağlamak için gereken bilgi beceri ve eğitimi almış olmalıdırlar.

Hizmet sonrası hasta memnuniyet seviyesinin izleme ve ölçme tekniklerini kullanmaları gerekmektedir.

Hizmet sonrası verilecek hizmetlerin de kurum kalıcılığı ve kârlılığına yapacağı büyük etkiyi önemle takip etmelidirler.

Şikayet, itiraz  ve güç durumlar da daha etkin davranış biçimlerini öğrenmiş olmaları gerekmektedir.

Değişik seçenek oluşturma, karar verme, problem çözme ve eylem planlama yeteneklerini geliştirmiş olmalıdırlar.

Hizmet sonrası hasta memnuniyetini geliştirme konusunda her personel kendi eylem planlarını oluşturabilmelidirler.

Dijital Platform da  ( İnternet-Telefon )Müşteri  Memnuniyeti

Telefon -İnterneti ve Yazılımları hasta memnuniyetinin etkili bir silahı olarak görebilmeli ve kullanabilmeliyiz.

Telefon görüşmelerinde insan davranışlarını iyi çözümleyebilecek personel eğitimi yapabilmeliyiz.

Telefon ile bilgi alma, soru sorma ve hasta ihtiyaçlarını belirleme yetilerini bu konuda kullanılacak personel tarafından eksiksiz hale getirmeliyiz.

Telefon ile iletişim kurulması halinde hasta veya hasta yakınlarına gerçeklik anlarını yakalama yönetme ve ortaya çıkartma yetisinin kazandırılması gerekmektedir.

Telefon ile temas ettiğimiz hastalarda neler yapılabilir neler yapılamaz çizelgesinin belirlenmesi gereklidir.

İnternet kanalları hasta ve hasta yakınları için hastane içi hastane sonrası ve hastane öncesi dilimlerinde tüm işlemlerini kolaylaştırıcı şekilde tasarlanmalıdır.  İşlem süreçleri şeffaf ve belirli olmalıdır. Bilgilendirme hasta hizmetlerinin temeli olup, Hasta ve Hasta yakınının sakinleştirici yegane ve ücretsiz hizmet olarak kullanılmalıdır.

Müşteri  İtiraz , Şikayet Ve Öneri Sistemi ile İlgilenme

Hasta itirazının ne olduğunu analiz edip tespit edebilecek noktaya yönlendirmek gereklidir. Bu yönteme karşılık en uygun yönemler le itirazlar karşılanmalıdır.

Empati ve Beden dili kullanımı ile yüz yüze gelinen itiraz ve şikayetler de başarı şansımızın çok daha yüksek olacağı unutulmamalıdır.

Kurumumuzda Dijital Hasta Memnuniyeti Ölçme Değerlendirme ve Personel Performans Sisteminin Kurulması ve kullanılması ise hasta memnuniyeti, sadakati ve kurumumuzun karlılığını ve devamlılığını sağlamanın yegane yoludur.

Kurumunuzdaki müşterilerinizin memnuniyetini dijital ve anlık olarak ölçmek için Qbuton sistemini kullanmalısınız. Bu sistem sayesinde işletmenizin kalite seviyesini müşterilerinizin gözünden anlık olarak izleyin...