Ürünlerimiz

ris radyoloji bilgi sistemi
  • Anasayfa
  • /
  • ris radyoloji bilgi sistemi
ris radyoloji bilgi sistemi

CXPACS Radyoloji Bilgi Yönetim Sistemi

Radyoloji bilgi sistemi diğer bölümlerde olduğu gibi iş yönetimini geliştirmekte, bölümler arasında iletişimi artırmakta ve hastanın bekleme zamanını azaltmaktadır. Hastanın istemleri hekim tarafından direk sisteme girilebilir veya manuel olarak yapılan istemler sisteme aktarılabilir. Radyoloji bölümünde elektronik depolamaya izin veren görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri (Picture Archiving and Communication System) gibi tıbbi görüntülerin yansıtılması ve aktarılmasına olanak veren sistemler giderek yaygınlaşmaktadır.

PACS sistemleri tıbbi görüntülerin elektronik olarak elde edildiği, ayrıldığı, aktarıldığı, depolandığı ve görüntülendiği elektronik ve ideal olarak filmsiz bilgi sistemidir. Sistemin amaçları pahalı olan gümüşe dayalı filmleri ortadan kaldırmak, bütün hekimlerin yeni ve eski filmlere ulaşımını kolaylaştırmak, geniş fiziksel alan gerektiren filmlerin saklanmasını kolaylaştırmak ve personel maliyetini en aza indirmek olarak sayılabilir. Teknolojik zorluklar ve yüksek maliyet dezavantajlarına rağmen PACS kurulması ve kullanımı son on yıl içerisinde artmıştır. Halen birçok hastanede kullanılmaktadır.

Ülkemiz yurt çapında radyoloji bilgi yönetim sistemine geçiyor. Tüm radyolojik görüntüler tek merkezde toplanarak, ülkenin her yerinden hastaların tetkik sonucuna ulaşılması hedefleniyor. 'Merkezî Tıbbi Veri Arşivleme, Raporlama ve İstatistik projesi ile aile hekimlerinin tüm devlet ve üniversite hastanelerindeki radyolojik görüntülere erişim imkanı sağlayacak olan sistem, ülke çapında olması dolayısıyla da dünyadaki ilk örneklerden birisi olacak. Bu sayede hekim, hastanın daha önce yaptırmış olduğu bir ultrason, röntgen, MR, BT, anjiyo gibi radyolojik tetkik sonuçlarını bilgisayar üzerinden görebilecek. Sistemin alt yapı ve güvenliğini Türk Telekom üstleniyor.

 
 
Pacs sistemini kullanarak radyoloji sonuçlarına ulaşarak, hastanın aynı tetkiki tekrar yaptırmak zorunda kalmaması; doğru teşhis konulmasını sağlayıp, gereksiz radyasyon almasını engellemektedir. Aynı zamanda sağlık maliyetinin azalmasıyla ülke ekonomisine katkı sağlanacak olması da büyük ve heyecan verici bir gelişmedir.

Şimdilik, Ankara ve İstanbul'daki Üniversite ve devlet hastaneleri bu sisteme başlayacaklar, ileride ülke genelinde özel hastaneleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor. Hastane bilgi sistemleri (HBYS) yazılımları da bu proje ile birlikte köklü düzenleme ve yenilikler yapmak durumda olacaktır. Pacs adı verilen radyolojik görüntüleri depolamak için yazılmış sistemleri, ellerindeki cihazlar ile entegre ederek, tüm radyolojik görüntüleri pacs sunucularında hastane içerisinde saklamak ve merkez sunucularına göndermek durumundadırlar. HBYS sistemlerini pacs sistemleri ile entegre etmek, gerekli veri depolama donanımlarını kurmak ve cihazlarının dicom* lisanslarını almak zorundadırlar. Görüntüleme merkezi kuracak olan hastanelerin dicom lisansları alınmış cihaz almaları ileride yaşanacak sıkıntıların önüne geçecektir. HBYS sistemlerini yeni kuracak olan kurumlar için artık pacs sistemi veya pacs entegrasyonu olmayan yazılımlar işlevselliğini yitirmiş olacaktır. Deha HBYS geliştirme ekibi olarak “CXPACS” modülünü de HBYS sisteminin bir parçası olarak müşterilerimizin beğenisine daha şimdiden sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız.  

 


CXPacs view CXPacs view

Download & Open

CXPACS Özellikler Dokümanı

637.91 KB